Skip to main content

Junior English i Egzaminy Cambridge

  • Język angielski w Grudziądzu
  • Język angielski w Grudziądzu
  • Język angielski w Grudziądzu
  • Język angielski w Grudziądzu
  • Język angielski w Grudziądzu

Język angielski dla dzieci i młodzieży

Zajęcia skierowane są do uczniów od kl. 1 do kl. 8 szkoły podstawowej. Dla dzieci, które ukończyły kurs ABC BABY, kurs ABC JUNIOR stanowi naturalną ścieżkę dalszego rozwoju umiejętności językowych.

Zgłaszają się do nas również rodzice dzieci, którzy wcześniej tylko o nas słyszeli. Zachęceni dobrymi opiniami, a także chęcią rozwoju i usystematyzowania umiejętności swoich dzieci, zapisują swoje pociechy na kurs językowy z naszymi doświadczonymi lektorami.

Podczas zajęć staramy się kontynuować naukę skutecznymi i sprawdzonymi przez nas metodami, kładąc duży nacisk na komunikację językową. W procesie nauczania odchodzimy od typowych, szkolnych metod nauczania, starając się uczynić naukę języka nie tylko skuteczną, ale i nowoczesną.

Nasze metody skupiają się na rozwoju czterech kluczowych kompetencji językowych - słuchania, czytania, pisania, a przede wszystkim mówienia. Wykorzystujemy wachlarz narzędzi multimedialnych, aby zachęcić naszych uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Naszą ambicją jest motywowanie uczniów i podkreślanie postępów, aby ich wzmacniać i zachęcać do rozwijania umiejętności. Ponadto, przygotowujemy uczniów do egzaminu ósmoklasisty, oswajając z jego strukturą i przekazując najskuteczniejsze strategie tak, by osiągali najwyższe wyniki.

Egzaminy Cambridge

Kursanci, w wieku od 9 lat, uczestnicząc w naszych kursach językowych, są jednocześnie przygotowywani do przystąpienia do egzaminów Cambridge English. Chętni będą mogli przystąpić do egzaminu dla odpowiedniej grupy wiekowej.

Realizując swoją ścieżkę nauki języka angielskiego, dziecko co dwa lata będzie mogło przystąpić do kolejnego egzaminu. Dzięki temu będzie miało przed sobą jasne cele i etapy nauki, co skutecznie umożliwi mu biegłe opanowanie języka.

Kolejne Egzaminy Cambridge

PRE A1 Starters

PRE A1 Starters

Pierwszy, bezstresowy egzamin Twojego dziecka pomoże mu w rozwijaniu umiejętności językowych i rozumieniu podstawowych treści.

A1 Movers

A1 Movers

Kolejny krok w nauce Twojego dziecka.

A2 Flyers

A2 Flyers

Trzeci egzamin, dający Twojemu dziecku stabilną podstawę językową przed kolejnymi, poważnymi certyfikatami.

Cambridge Assessment English

A2 Key for Schools

A2 Key for Schools

Rozwija opanowane wcześniejszych umiejętności o zdolności tworzenia bardziej rozwiniętych wypowiedzi, dając uczniom swobodę na zajęciach w szkole i w życiu codziennym.

B1 Preliminary for Schools

B1 Preliminary for Schools

Egzamin sprawdza m.in. swobodę wyrażania opinii i opisywania emocji. Jest egzaminem na takim samym poziomie, jak B1 Preliminary dla dorosłych, ale dostosowanym treścią dla młodzieży szkolnej.

B2 First for Schools

B2 First for Schools

Egzamin i jego certyfikat potwierdza, że uczeń potrafi posługiwać się używanym na co dzień mówionym i pisanym językiem angielskim potrzebnym w pracy lub w nauce.


SAVVY ED

Savvy Ed to program stworzony przez EduBears, który ma na celu wspieranie rozwoju edukacyjnego dzieci w wieku przedszkolnym. Poniżej przedstawiam podsumowanie informacji ze strony Savvy Ed.

Opis programu:

Savvy Ed to zaawansowany program edukacyjny, który łączy w sobie nowoczesne technologie, innowacyjne metody nauczania i bogate treści, aby zapewnić dzieciom niezapomniane doświadczenia edukacyjne. Program został stworzony specjalnie dla dzieci w wieku przedszkolnym, aby rozwijały swoje umiejętności poznawcze, kreatywne, społeczne i emocjonalne.

Cele programu:

Program Savvy Ed ma na celu:

- Wsparcie wszechstronnego rozwoju dziecka: Poprzez różnorodne aktywności i ćwiczenia, program stawia sobie za cel rozwijanie umiejętności poznawczych, logicznego myślenia, kreatywności, zdolności językowych, umiejętności społecznych i emocjonalnych dziecka.

- Indywidualne podejście: Program dostosowuje się do indywidualnych potrzeb i tempa uczenia się każdego dziecka, zapewniając mu optymalne wyzwanie i wsparcie.

- Zabawa jako forma nauki: Savvy Ed łączy naukę z zabawą, tworząc przyjemne i angażujące środowisko, w którym dzieci rozwijają umiejętności i zdobywają wiedzę.

Elementy programu:

Savvy Ed oferuje szereg różnorodnych elementów, takich jak:

- Interaktywne lekcje: Dzieci uczestniczą w interaktywnych lekcjach, które angażują ich zmysły i zachęcają do aktywnego udziału w nauce.

- Gry i zadania: Program zawiera różnorodne gry i zadania, które rozwijają umiejętności logicznego myślenia, koordynacji ruchowej, rozpoznawania kształtów, liczenia i innych.

- Twórcze projekty: Dzieci mają możliwość tworzenia własnych projektów artystycznych i eksperymentowania, co rozwija ich wyobraźnię i kreatywność.

- Dostępność online: Program jest dostępny online, co umożliwia dzieciom naukę w dowolnym miejscu i czasie, przy użyciu urządzeń elektronicznych.

Korzyści dla dzieci:

Savvy Ed zapewnia wiele korzyści dla dzieci, w tym:

- Wzmacnianie umiejętności poznawczych: Program rozwija logiczne myślenie, pamięć, koncentrację i umiejętność rozwiązywania problemów.

- Rozwijanie kreatywności: Dzieci mają możliwość wyrażania siebie poprzez sztukę, muzykę i twórcze projekty.

- Wspieranie umiejętności społecznych: Program angażuje dzieci w interakcje z innymi uczestnikami, co rozwija ich umiejętność współpracy i komunikacji.

- Przygotowanie do szkoły: Savvy Ed pomaga dzieciom w zdobyciu podstawowych umiejętności potrzebnych do rozpoczęcia nauki w szkole.