Junior English i Egzaminy Cambridge

  • Angielski Grudziądz
  • Egzamin Cambridge

Język angielski dla dzieci i młodzieży

Zajęcia skierowane są do uczniów od kl. 1 do kl. 8 szkoły podstawowej. Dla dzieci, które ukończyły kurs ABC BABY, kurs ABC JUNIOR stanowi naturalną ścieżkę dalszego rozwoju umiejętności językowych.

Zgłaszają się do nas również rodzice dzieci, którzy wcześniej tylko o nas słyszeli. Zachęceni dobrymi opiniami, a także chęcią rozwoju i usystematyzowania umiejętności swoich dzieci, zapisują swoje pociechy na kurs językowy z naszymi doświadczonymi lektorami.

Podczas zajęć staramy się kontynuować naukę skutecznymi i sprawdzonymi przez nas metodami, kładąc duży nacisk na komunikację językową. W procesie nauczania odchodzimy od typowych, szkolnych metod nauczania, starając się uczynić naukę języka nie tylko skuteczną, ale i nowoczesną.

Nasze metody skupiają się na rozwoju czterech kluczowych kompetencji językowych - słuchania, czytania, pisania, a przede wszystkim mówienia. Wykorzystujemy wachlarz narzędzi multimedialnych, aby zachęcić naszych uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Naszą ambicją jest motywowanie uczniów i podkreślanie postępów, aby ich wzmacniać i zachęcać do rozwijania umiejętności. Ponadto, przygotowujemy uczniów do egzaminu ósmoklasisty, oswajając z jego strukturą i przekazując najskuteczniejsze strategie tak, by osiągali najwyższe wyniki.

Egzaminy Cambridge

Kursanci, w wieku od 9 lat, uczestnicząc w naszych kursach językowych, są jednocześnie przygotowywani do przystąpienia do egzaminów Cambridge English. Chętni będą mogli przystąpić do egzaminu dla odpowiedniej grupy wiekowej.

Realizując swoją ścieżkę nauki języka angielskiego, dziecko co dwa lata będzie mogło przystąpić do kolejnego egzaminu. Dzięki temu będzie miało przed sobą jasne cele i etapy nauki, co skutecznie umożliwi mu biegłe opanowanie języka.

Kolejne Egzaminy Cambridge

PRE A1 Starters

PRE A1 Starters

Pierwszy, bezstresowy egzamin Twojego dziecka pomoże mu w rozwijaniu umiejętności językowych i rozumieniu podstawowych treści.

A1 Movers

A1 Movers

Kolejny krok w nauce Twojego dziecka.

A2 Flyers

A2 Flyers

Trzeci egzamin, dający Twojemu dziecku stabilną podstawę językową przed kolejnymi, poważnymi certyfikatami.

Cambridge Assessment English

A2 Key for Schools

A2 Key for Schools

Rozwija opanowane wcześniejszych umiejętności o zdolności tworzenia bardziej rozwiniętych wypowiedzi, dając uczniom swobodę na zajęciach w szkole i w życiu codziennym.

B1 Preliminary for Schools

B1 Preliminary for Schools

Egzamin sprawdza m.in. swobodę wyrażania opinii i opisywania emocji. Jest egzaminem na takim samym poziomie, jak B1 Preliminary dla dorosłych, ale dostosowanym treścią dla młodzieży szkolnej.

B2 First for Schools

B2 First for Schools

Egzamin i jego certyfikat potwierdza, że uczeń potrafi posługiwać się używanym na co dzień mówionym i pisanym językiem angielskim potrzebnym w pracy lub w nauce.